مرکز تحقیقات سرطان- طرح های پایان یافته
طرح های پایان یافته مرکز با ارائه گزارش نهایی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/11/11 | 
 

مجری طرح تاریخ اتمام عنوان طرح
مجری طرف قرارداد:
دکتر هما داودی
مجری دانشجو:
خانم زینب حبیب
۱۴۰۲ تعیین ارتباط بیان ژن گیرنده سروتونین ۵-HT۲AR  و گیرنده شبه TOLL ۷ بر روی سلول های تک هسته ای خون محیطی و سطح پلاسمایی سروتونین، اینترلوکین ۶ و اینترلوکین ۱۰ در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک در مقایسه با گروه کنترل
مجری طرف قرارداد:
دکتر هما داودی
مجری دانشجو:
خانم رحاب علی
۱۴۰۲  بررسی ارتباط بیان گیرنده هیستامین ۴ و گیرنده شبه TOLL ۴ در سلولهای تک هسته ای خون محیطی با سطح پلاسمایی هیستامین ، اینترلوکین ۱۷ و TGF-Β در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید در مقایسه با گروه کنترل
مجری طرف قرارداد:
دکتر هما داودی
مجری دانشجو:
آقای علی صالح مهدی
۱۴۰۲ ارزیابی بیان ژن گیرنده سروتونین ۵-HT۷R و TLR۹ در سلول های تک هسته ای خون محیطی و سطح پلاسمایی سروتونین، IL-۴ و TNF-Α در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک
مجری طرف قرارداد:
دکتر هما داودی
مجری دانشجو:
آقای احمد کمیل
۱۴۰۲  بررسی سطح بیان ژن گیرنده هیستامین ۲ (HR۲) وTLR۷ در سلول های تک هسته ای خون محیطی و سطح پلاسمایی هیستامین، IL-۱۰ و TNF-Α در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید
مجری طرف قرارداد:
دکتر هما داودی
مجری دانشجو:
خانم مارال شیرمحمدی
۱۴۰۲  بررسی ارتباط سطح سرمی تومور مارکر(CEA (CARCINOEMBRYONIC ANTIGEN  و فاکتورهای التهابی با درصد متاستاز، بقاء و مراحل بیماری در بیماران مبتلا به سرطان کولون مراجعه کننده به بیمارستان ۵ آذر طی سال های ۱۳۹۵-۱۳۹۰
مجری طرف قرارداد:
دکتر زهرا عرب بافرانی
مجری:
دکتر مصطفی میر
۱۴۰۲ بررسی افزایش حساسیت پرتویی سلولهای سرطان پستان رده SKBR۳ تحت تابش پرتوهای ایکس در حضور نانو هیبرید گرافن اکساید-هرسپتین
مجری طرف قرارداد:
دکتر هما داودی
مجری دانشجو:
آقای آرش اخوان
۱۴۰۱ مطالعه ی فاکتورهای التهابی در بیماران روماتیسمی مبتلا به کووید-۱۹ بستری شده در بیمارستان های ۵ آذر و صیاد شیرازی گرگان طی سال های ۱۳۹۸-۱۴۰۰
مجری طرف قرارداد:
دکتر رضا خاندوزی
مجری دانشجو:
خانم نعیمه نیک نیا
۱۴۰۱ بررسی جهش های ژن P۵۳ و ارتباط آن با محل متاستاز در بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان ۵ آذر در سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸
مجری طرف قرارداد:
دکتر رضا خاندوزی
مجری دانشجو:
آقای عاشور کر
۱۴۰۱ بررسی میزان بیان بیومارکرKI۶۷ و ارتباط آن با محل متاستاز در بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان ۵ آذر در سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸
مجری طرف قرارداد:
دکتر علی اکبر صفارمقدم
مجری دانشجو:
خانم ریحانه اردستانی
۱۴۰۱ بررسی اثرات "دوستاکسل" و "الیگو آنتی سنس BCL۲" بر آپاپتوز رده های سلولی LNCAP و PC۳ تومور پروستات انسانی
مجری طرف قرارداد:
دکتر علی آرین نیا
مجری دانشجو:
آقای حمیدرضا زارع مهرجردی
۱۴۰۱ بررسی فراوانی انواع توده های مدیاستن در بیماران بستری در بخش جراحی درطی سالهای ۱۳۹۱تا۱۳۹۶دربیمارستان های ۵ آذر و صیاد شیرازی
مجری طرف قرارداد:
دکتر محمد حسین تازیکی
مجری دانشجو:
خانم مهدیس رجبعلیان
۱۴۰۰ بررسی میزان بقاء یک، سه و پنج ساله و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به سرطان های دستگاه تنفسی فوقانی(لارنکس، هایپوفارنکس، بینی و سینوس) در استان گلستان طی سال های ۱۳۹۵-۱۳۸۵
مجری طرف قرارداد:
دکتر علی آرین نیا
مجری دانشجو:
خانم آلاله لنگری
۱۴۰۰ بررسی مقایسه ای میزان بقای بیماران مبتلا به سرطان مری به تفکیک روش های درمانی با استفاده از نتایج نظام ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت استان گلستان بین سال های ۹۵-۱۳۹۰
مجری طرف قرارداد:
دکتر مرتضی اولادنبی
مجری:
خانم دکتر زهرا بزی
۱۴۰۰ شناسایی ژن ها و مسیر های بیولوژیک مشترک بین بافت های سرطانی مختلف با متا انالیز داده¬های بیان ژن بدست امده از توالی های برچسب دار (ESTS) و توالی یابی
مجری طرف قرارداد:
دکتر
مجری دانشجو:
خانم
۱۴۰۰  بررسی میزان بقاء یک، سه و پنج ساله و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به سرطان های سر و گردن(لب و دهان ، زبان ،نازوفارنکس ،اوروفارنکس ، لوزه و غدد بزاقی) در استان گلستان طی سال های ۱۳۹۵-۱۳۸۵
مجری طرف قرارداد:
دکتر هما داودی
مجری دانشجو:
خانم مهدیه سامعی
۱۳۹۹ بررسی خواص ضدتومور فرکشن های مختلف عصاره تام الکلی گیاه باباآدم(ARCTIUM LAPPA)، بر رده های سلولی سرطان سینه (MCF-۷ و MDA-MB-۲۳۱)
مجری طرف قرارداد:
دکتر عبدالرضا فاضل
مجری دانشجو:
خانم محیا مزیدی
۱۳۹۷  بررسی پاسخ کامل(COMPLETE RESPONSE )  بعد از شیمی درمانی نئوادجوانت در سرطان پستان در بیماران مبتلا به کانسر پستان مراجعه کننده به بیمارستان ۵ آذر گرگان
مجری طرف قرارداد:
دکتر علی آرین نیا
مجری دانشجو:
آقای محمود غفاری
۱۳۹۷ مقایسه اثر بخشی دو ماده پلوردز تالک و بلومایسین برای درمان پلورال افیوژن بدخیم در بیماران تحت درمان در مرکز آموزشی درمانی پنج آذر از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷
مجری طرف قرارداد:
دکتر حمیدرضا جوشقانی
مجری دانشجو:
خانم ساناز سالار آملی
۱۳۹۷  بررسی سطح سرمی و بافتی عنصر سلنیوم و سلنوپروتئین P و Sدر بافت تومورال پستان با حاشیه تومور در افراد مبتلا به کارسینوم پستان
مجری طرف قرارداد:
دکتر عبدالرضا فاضل
مجری دانشجو:
آقای فرزاد باقریان
۱۳۹۷ بررسی میزان پاسخ به کموتراپی نئوادجوانت در بیماران مبتلا به کانسر پستان پیشرفته موضعی بر اساس رسپتورهای شایع مولکولی
مجری طرف قرارداد:
دکتر مجید مهری
مجری دانشجو:
آقای سعید حسین زاده
۱۳۹۷ بررسی فراوانی تیپ های ویروس پاپیلومای انسانی(HPV) در بیماران مبتلا به زگیل تناسلی مراجعه کننده به کلینیک پوست و مطب های خصوصی شهر گرگان از اسفند ۹۶ تا مرداد ۹۷
مجری طرف قرارداد:
دکتر علی آرین نیا
مجری دانشجو:
آقای نورالدین مرتضوی
۱۳۹۷ بررسی مقایسه ای پهنای توزیع پلاکتی و سطوح آلبومین سرم در بیماران مبتلا به سرطان تیروئید و ندولهای خوش خیم تیروئید مراجعه کننده به بیمارستانهای آموزشی درمانی گرگان در سالهای ۱۳۹۷-۱۳۹۸.


نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات سرطان:
http://goums.ac.ir/find-142.13531.36682.fa.html
برگشت به اصل مطلب